Nasza misja:


Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwość wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata.

Get Adobe Flash player

Przedszkole w Bytomiu Odrzańskim wprowadziło procedury mające na celu ochronę dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem. Chodzi tu przede wszystkim o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, przeciwko rodzinie i opiece, czci i nietykalności cielesnej oraz przestępstwa przeciwko wolności.

 

Procedury te noszą nazwę: standardy ochrony małoletnich.

 

Wobec powyższego w przedszkolu, od dnia 15.02.2024 roku,

wprowadza się standardy ochrony małoletnich.

 

W standardach znajdziecie zasady, które pomogą nam i Wam tworzyć przedszkole przyjazne,

bezpieczne i wolne od przemocy.

standardy-kliknij tutaj

 

 

 

 

Copyright © 2024 PPBO  Rights Reserved.