Nasza misja:


Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwość wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata.

Get Adobe Flash player

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy"

 

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2022/2023

bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Z kulturą mi do twarzy". 

Głównym celem projektu jest wprowadzenie dzieci

w świat wartości oraz promowanie kultury.

Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka,

w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka:

mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących

do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych,

których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby,

oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

Z projektem skorelowany jest program wychowawczy naszego przedszkola

i uwzględnione są różne zadania wynikające z roku kalendarzowego i tradycji w naszej placówce.

 

 
zdj.1

 „Magia uliczek” wycieczka po mieście, poznanie i fotografowanie zabytków

   
motylki  żabki  żabki  motylki

 

żabki żabki biedronki biedronki

 

 Z wizytą w teatrze, wyjście na spektakl „Sekretne malowanie piaskiem”- Kopciuszek

 

zdj.1 zdj.2 zdj.3

 

 „Teatr lalek” wykonanie pacynek-kukiełek ; technika dowolna

 

   
pszczółki  mrówki biedronki biedronki

 

biedronki biedronki biedronki motylki

 

 "Mała książka wielki człowiek” udział w projekcie wspólnie z biblioteką w Bytomiu Odrzańskim,

przystąpienie grup najmłodszych, kontynuacja grup starszych

 

mrówki żabki żabki motylki

 

 
 ślimaczki  ślimaczki

 

Sprzątanie świata

 

 

Na ludową nutę” prezentacja pieśni ludowej lub patriotycznej z okazji Święta Niepodległości

 

biedronki motylki ślimaczki mrówki

 

żabki stokrotki pszczółki

 

 Andrzejki grupowe

zdj.1 zdj.2 zdj.3 zdj.4

 

zdj.5 zdj.6 zdj.7

 

Mikołajki grupowe

       
 motylki biedronki żabki  stokrotki

 

ślimaczki mróweczki pszczółki

 

Wigilia grupowa

 
biedronki stokrotki ślimaczki pszczółki

 

Bal karnawałowy

 

motylki biedronki ślimaczki mrówki
Copyright © 2024 PPBO  Rights Reserved.