Nasza misja:


Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwość wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata.

Get Adobe Flash player

 

Bytom Odrzański  8.02. 2021     

 

Harmonogram naboru do Przedszkola w Bytomiu Odrzańskim,

dla którego Gmina Bytom Odrzański jest organem prowadzącym


na rok szkolny 2021/2022

 

 

 Wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola na rok 2021/2022

należy składać w terminie od 15.02.2021 do 05.03.2021,

komplety wypełnionych wniosków należy złożyć do urny w starej części budynku !

 

 

Zgodnie z art.154 ust.1 pkt 1 w związku z art.29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.),

organ prowadzący określa terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,

w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i szkół podstawowych.

 

 

LP.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku/zgłoszenia
o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym *

 

15.02.2021-05.03.2021

 

04.05.2021-18.05.2021

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków/zgłoszeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

19.03.2021

 

21.05.2021

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25.03.2021

 

28.05.2021

 

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

31.03.2021

 

31.08.2021

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI - Regulamin

 

 ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA- Wniosek

2. DEKLARACJA O KONTYNUACJI EDUKACJI - Deklaracja

3. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI - Oświadczenie o wielodzietności

4. OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

 

Copyright © 2021 PPBO  Rights Reserved.