Nasza misja:


Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwość wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata.

Get Adobe Flash player

 

Bytom Odrzański  6.04. 2020      

Uwaga!

Poniżej zamieszczamy link z listą dzieci przyjętych do Przedszkola w Bytomiu Odrzańskim na rok szkolny 2020/2021

proszę nacisnąć - komunikat

 

 

KOMUNIKAT dotyczący naboru do Przedszkola w Bytomiu Odrzańskim na rok szkolny 2020/2021.
Informujemy, że wszyscy kandydaci biorący udział w rekrutacji zostali zakwalifikowani do Przedszkola w Bytomiu Odrzańskim na rok szkolny 2020/2021.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej. Pozdrawiamy wszystkie dzieci i rodziców.
Do zobaczenia

 

 

Harmonogram naboru do Przedszkola w Bytomiu Odrzańskim i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim, dla których Gmina Bytom Odrzański jest organem prowadzącym
na rok szkolny 2020/2021

 

Zgodnie z art. 154 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 ze zm.) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

 

LP.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym *

17.02.2020-06.03.2020

04.05.2020-18.05.2020

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16.03.2020

21.05.2020

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania   rekrutacyjnego

23.03.2020

28.05.2020

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

2.04.2020

31.08.2020

 

*W przypadku wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim - wnioski należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Kościelnej 9; druki do pobrania ze strony szkoły www.szkolabytomodrzanski.edupage.org lub osobiście w sekretariacie szkoły

 

*W przypadku wniosku o przyjęcie do Przedszkola w Bytomiu Odrzańskim – wnioski należy składać do dyrektora Przedszkola przy ul. Dworcowej 19; druki do pobrania ze strony www.pp.bytomodrzanski.pl lub osobiście u dyrektora placówki.

 

REGULAMIN REKRUTACJI - Regulamin

 

 ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ROK 2020/2021 - Wniosek

2. DEKLARACJA O KONTYNUACJI EDUKACJI - Deklaracja

3. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI - Oświadczenie o wielodzietności

4. OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

 

Copyright © 2020 PPBO  Rights Reserved.