Nasza misja:


Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwość wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata.

Get Adobe Flash player

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

 

W uzgodnieniu z organem prowadzącym od 11 maja 2020 r. przedszkole

wznawia swoją działalność ale na innych warunkach niż dotychczas.

Funkcjonowanie przedszkola odbywać będzie się pod zwiększonym reżimem sanitarnym.

Opracowano procedury postępowania w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne

Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole

podstawowej i innych form wychowania

przedszkolnego oraz instytucji opieki dla dzieci w wieku do lat 3.

Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola należy zapoznać się z procedurami i

załącznikami (do pobrania),

zamieszczonymi w zakładce pod nazwą COVID-19-powrót do przedszkola i zadzwonić

do dyrektora przedszkola.

 

Nr telefonu do przedszkola (68 3884045)

 

Dyrektor Renata Lenart

 

PROSZĘ SIĘ ZAPOZNAĆ:

Procedura COVID 19

Procedura COVID 19(2)

Oświadczenie

Zgoda

Copyright © 2020 PPBO  Rights Reserved.