Regulamin pracy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19

w Przedszkolu w Bytomiu Odrzańskim

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia lub zachorowań na koronawirusa

wywołującego chorobę COVID 19