Nasza misja:


Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwość wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata.

Get Adobe Flash player

Przedszkole w Bytomiu Odrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola w Bytomiu Odrzańskim.

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-06-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Przedszkola jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych,
 • Zamieszczone na stronie niektóre dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, ponieważ były skanowane,
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis,
 • Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Przedszkola posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Przedszkola.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68/3884045. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole w Bytomiu Odrzański znajduje się w dwupiętrowym budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu do budynku nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku. W budynku nie ma windy

Do budynku prowadzą 2 wejścia.
Do jednego z wejść prowadzą schody. Drugie wejście jest na poziomie gruntu i jest dostępne dla osób niepełnosprawnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 68/3884022, faks: 68/3884026. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Po dokonaniu zgłoszenia Przedszkole zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Aplikacje mobilne

Brak

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

 

W uzgodnieniu z organem prowadzącym od 11 maja 2020 r. przedszkole

wznawia swoją działalność ale na innych warunkach niż dotychczas.

Funkcjonowanie przedszkola odbywać będzie się pod zwiększonym reżimem sanitarnym.

Opracowano procedury postępowania w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne

Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole

podstawowej i innych form wychowania

przedszkolnego oraz instytucji opieki dla dzieci w wieku do lat 3.

Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola należy zapoznać się z procedurami i

załącznikami (do pobrania),

zamieszczonymi w zakładce pod nazwą COVID-19-powrót do przedszkola i zadzwonić

do dyrektora przedszkola.

 

Nr telefonu do przedszkola (68 3884045)

 

Dyrektor Renata Lenart

 

PROSZĘ SIĘ ZAPOZNAĆ:

Procedura COVID 19

Procedura COVID 19(2)

Oświadczenie

Zgoda

22.09.2020

W środę będziemy witać Pierwszy Dzień Jesieni,

jeżeli to możliwe prosimy o ubiór pomarańczowy dla dzieci

 

19.09.2020

 

W tym roku szkolny w ramach Przedszkola Promującego Zdrowie

będziemy realizować temat:


„RUCH I ZABAWA TO WAŻNA SPRAWA”

 

Drodzy rodzice dnia 21 września 2020r. (poniedziałek)

będziemy obchodzić ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.

 

Dzień ten chcemy zatytułować „Sportowy dzień przedszkolaka”,

uczcić święto dzieci na sportowo przybliżając im zasady zabawy zwanej podchodami.

Dlatego też prosimy, aby w poniedziałek dzieci do przedszkola przyszły ubrane na sportowo

(dres, wygodne obuwie).

 DZIĘKUJEMY

 

 15.09.2020

Na czytanie nigdy nie jest za wcześnie!

 Zapraszamy już po raz trzeci dzieci i rodziców do przystąpienia do akcji

Mała książka- wielki człowiek.

Na przedszkolaków z roczników 2014-2017, które nie są zapisane do biblioteki czeka wyprawka:

 • książki "Pierwsze czytanki"
 • poradniki dla rodziców "Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki"
 • Karta Małego Czytelnika
 • naklejki do Kart Małego Czytelnika
 • a przede wszystkim przyjemność czytania!

Dzieci, które już dostały dyplom czytelnika i odwiedzają bibliotekę

zapraszamy po odbiór karty i znów można zbierać naklejki

a wiemy, że to lubicie! Książki czekają!

 

Bożena Romańska

 

04.09.2020

KOMUNIKAT

W związku z ustaleniami, które zapadły na zebraniach grupowych w lutym 2020

rodzice zainteresowani kupnem książki dla swoich dzieci proszeni są o ich zakup !

 

 • dzieci 5 letnie- grupa motylki

Nowe przygody Olka i Ady B- wydawnictwo MAC

Przygotowanie do czytania, liczenia i pisania- 1 książka, różowa okładka, koszt około 20 zł

 

 • dzieci 6 letnie- grupa motylki i stokrotki

Nowe przygody Olka i Ady B+ - wydawnictwo MAC

Litery i liczby cz.1 i cz.2- turkusowe okładki- koszt około 20zł

Diagnoza- arkusz obserwacji do gotowości szkolnej dziecka- wydawnictwo MAC

turkusowa okładka z kolorowymi serduszkami koszt 12 zł

 

 • dzieci 6 letnie- grupa ślimaczki

Nowe przygody Olka i Ady B+ - wydawnictwo MAC

Litery i liczby cz.1 i cz.2- turkusowe okładki- koszt około 20zł

Diagnoza- arkusz obserwacji do gotowości szkolnej dziecka- wydawnictwo MAC

turkusowa okładka z kolorowymi serduszkami koszt 12 zł

 

 • dzieci 5 letnie- grupa ślimaczki

Nowe przygody Olka i Ady B- wydawnictwo MAC

Przygotowanie do czytania, liczenia i pisania- 1 książka, różowa okładka, koszt około 20 zł

 

 • dzieci 4 letnie- grupa ślimaczki

Nowe przygody Olka i Ady A+ - wydawnictwo MAC

Karty pracy część 1 i 2- czerwona okładka

koszt jednej książki to około 25 zł

Proszę dostarczyć zakupione karty pracy i diagnozę do 16 września

 

 • dzieci 5 letnie- grupa mrówki

Plac Zabaw- wydawnictwo WSIP

cały pakiet, który zawiera karty pracy od cz.1 do cz.4

księga zabaw z obrazkami

wyprawkę

alfabet z obrazkami

 

 29.08.2020

KOMUNIKAT

 Szanowni Państwo!

 W związku z pandemią COVID-19 i obostrzeniami sanitarnymi,

rozpoczęcie roku szkolnego będzie miało inną formę niż w poprzednich latach.

Na dzień 1 września 2020 r. obowiązuje przyjęty w przedszkolu regulamin pracy i procedury.

W grupach nauczyciele omówią z dziećmi sposoby postępowania i reagowania zapisane w regulaminie i procedurach.

Państwa proszę o zapoznanie się z zapisami i stosowanie się do wszystkich wytycznych i zaleceń

w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa dzieci.

 

Z uwagi na wcześniejsze wytyczne z 2 lipca 2020 r. GIS -u

ograniczające liczbę miejsc w grupach,

ustalając kolejność przyjęć zastosowałam kryteria z wariantu I przyjętego większością przez rodziców,

natomiast w 25 sierpnia 2020 r. dokonano IV aktualizacji wytycznych.

Wraz ze zmianami wytycznych GIS-u dokonuje zmian w placówce,

jednak w dalszym ciągu nie mam tyle miejsca w przeliczeniu na metry kwadratowe żeby przyjąć wszystkie dzieci,

dlatego zwracam się z prośbą do rodziców o przedstawienie zaświadczenia o zatrudnieniu

w przypadku rozpoczęcia pracy świadczonej w miejscu pracodawcy.

 

zał.1- kliknij tutaj

Regulamin pracy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w Przedszkolu w Bytomiu Odrzańskim

 

zał.2- kliknij tutaj

Procedura postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców /opiekunów prawnych

dzieci uczęszczających do przedszkola

 

zał.3- kliknij tutaj

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia

lub zachorowań na Koronowirusa wywołującego chorobę COVID-19

 

Oświadczenie- kliknij tutaj

 

Zgoda na pomiar temperatury- kliknij tutaj

 

 

Wykaz dokumentów jakie rodzic musi wydrukować i podpisać oraz przynieść w dniu 1.09.2020,

 umieszczając wszystkie zszyte razem w skrzynce z nazwą grupy w przedsionku przedszkola:

 

 • oświadczenie

 

 • zgodę na pomiar temperatury

 

 • wypełnione upoważnienie do odbioru dziecka, oraz podpisana klauzula informacyjna

 

 • oświadczenie rodzica o pobycie godzinowym i wykazie posiłków

( wypełniają rodzice dzieci nowo przyjętych, oraz przy zmianach decyzji ustalonych we wcześniejszej deklaracji,

np. jeżeli dziecko w zeszłym roku było zapisane na 5 godzin pobytu,

a  państwo wyrażacie chęć pobytu na 8 godzin dziennie ze zwiększoną ilością posiłków)

 

 

W sytuacji nie przygotowania wymaganych dokumentów przez rodzica,

dziecko nie będzie mogło dołączyć do grupy w danym dniu !

( w sytuacji braku drukarki prosimy o druki odręczne )

 

 Renata Lenart - dyrektor przedszkola

 

27.08.2020

Informacje dla rodziców dzieci przyjętych do przedszkola:

 

Organizacja roku szkolnego 2020/2021:

 

 

Informacja dla rodziców dzieci nie przyjętych do przedszkola:

27.08.2020

Drodzy rodzice, kochane dzieci!

Przykro nam, że nie zobaczymy się wszyscy po wakacjach,

ale nie zapominamy o was. Mamy dla was coś do zaproponowania !

Jeżeli, ktoś jest zainteresowany i chętny do pracy z dziećmi w domu,

prosimy o nawiązanie kontaktu e-mile z nauczycielem grupy,

w celu uzyskania informacji dotyczących realizowanych treści, propozycji książkowych itp.

Wasi wychowawcy !

 

e-mile kontaktowy do wychowawców grup:

Pszczółki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biedronki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mrówki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ślimaczki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Żabki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stokrotki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Motylki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logopeda: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 25.08.2020

Uwaga Rodzice!

 

W związku z zapytaniem o wybór wariantu uczęszczania dzieci do przedszkola informuję,

że do dnia 24.08.2020 r. do godz. 10.00 wychowawcy grup otrzymali 155 odpowiedzi zwrotnych od rodziców w tym:

 - 111 rodziców wybrało wariant I uczęszczania dzieci do przedszkola;

 -44 rodziców wybrało wariant II uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

Informuję, że większościowym wyborem rodziców od 1 września 2020 r.,

do przedszkola będą uczęszczały dzieci z wariantu I (opisany poniżej)

Z uwagi na zróżnicowany metraż sal zajęć, liczba dzieci w grupie będzie zależała od wielkości sali.

 W momencie zmiany wytycznych GIS, MEM i MZ dotyczących liczby dzieci na pobyt w sali

w przeliczeniu na m², rodzice dzieci z wariantu II zostaną poinformowani telefonicznie

o możliwości korzystania przez dziecko z usług przedszkola.

 

Dyrektor /Renata Lenart/

 

21.08.2020

Uwaga Rodzice!

 

W związku z utrzymaniem na dzień 1 września 2020 r. wytycznych przeciwepidemicznych

Głównego Inspektora Sanitarnego

z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej

i innych form wychowania przedszkolnego

oraz instytucji opieki dla dzieci w wieku do lat 3,

wydane na podstawie art.8 a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 roku

Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz 2020 r. poz. 322,374 i 567)

oraz MEN i MZ

 („w grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci”)

» z tym, że („powierzchnia pomieszczenia na zbiorowy pobyt wynosi od 3 do 5 dzieci co najmniej 16 m²,

w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega zwiększeniu

na każde kolejne dziecko o co najmniej o 2m²,

jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie natomiast powierzchnia zwiększa się

co najmniej o 2,5 m² , jeżeli pobyt dziecka przekracza 5 godzin dziennie”),

 w tak określonym reżimie sanitarnym w odniesieniu do liczby dzieci w grupach i metrażu sal

nie jestem w stanie zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z w/w wytycznymi.

W związku z powyższym,

zwracam się z prośbą o przeanalizowanie poniżej przedstawionych dwóch wariantów powrotu

dzieci od 1 września do przedszkola,

wybór jednego i w ustalony sposób proszę poinformować nauczyciela,

który się z Państwem kontaktował w terminie do 24.08.2020 r. do godz. 10.00.

 

Wariant 1.

 Do Przedszkola uczęszczają dzieci:

 - obojga rodziców pracujących,

 -wszystkie 6 latki objęte obowiązkiem szkolnym, z tym, że dziecko ,

którego jeden rodzic nie pracuje z pobytem na 5 godzin dziennie,

 -dzieci objęte kształceniem specjalnym, wczesnym wspomaganiem rozwoju.

 

 

Wariant 2.

 Do Przedszkola uczęszczają wszystkie dzieci z tym że:

 - grupa zostanie podzielana na połowę bez względu na to czy rodzice pracują czy nie pracują,

wówczas dzieci uczęszczają do przedszkola co drugi tydzień.

 -wszystkie 6 latki objęte obowiązkiem szkolnym, z tym, że dziecko ,

którego jeden rodzic nie pracuje z pobytem na 5 godzin dziennie,

 -dzieci objęte kształceniem specjalnym, wczesnym wspomaganiem rozwoju.

 

Dyrektor /Renata Lenart/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mile kontaktowy do wychowawców grup:

Biedronki:

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mrówki:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ślimaczki:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Żabki:

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stokrotki:

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pszczółki:

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Motylki:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 PPBO  Rights Reserved.